Diablo III (by In-Fusio)


psydex » , , ,


Най-известното RPG за PC в j2me формат.Оригинала на играта е на китайски език но тази е преведена на Английски...Възможно е да има непреведени пасажи, но това не е толкова фатално.

 
DOWNLOAD: 
  language: English (Translated*)